Dodatkowy rabat -10% | Ubrania dla dzieci MMDadak

Regulamin promocji "Dodatkowy rabat -10% z kodem rabatowym: 1czerwiec"

§1.
Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa  w promocji "Dodatkowy rabat -10% z kodem rabatowym: 1czerwiec" zwanej w dalszej części „promocja”.

§2. Organizator promocji
Organizatorem promocji jest MMDadak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 96, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372600155, Regon: 241231840 KRS: 0000331994, e-sklep

§3. Kto może uczestniczyć w promocji
Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu Art. 221. Kodeksu cywilnego, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§4. Miejsce i czas trwania promocji.
Miejsce : sklep internetowy MMDadak pod adresem www.mmdadak.com lub zamiennie www.mmdadak.com/sklep.

  Promocja trwa od 23.05.2018  do 28.05.2018 godz. 23.59.

§5. Zasady i warunki udziału w promocji

Promocja obejmuje cały asortyment sklepu internetowego, watość udzielonego rabatu wynosi 10%.
Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu odzieży z asortymentu sklepu internetowego MMDadak ma możliwość skorzystania z promocji. W tym celu należy wpisać w koszyku zakupowym kod rabatowy 1czerwiec  a rabat zostanie naliczony automatycznie.

Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu.

Aby wykorzystać rabat należy w koszyku zaznaczyć -użyj kupon- i wpisać indywidualny numer kodu rabatowego, następnie kliknąć -zastosuj kupon rabatowy- wartość koszyka zostanie automatycznie przeliczona. 

Promocje wymagające wpisania kodu rabatowego nie łączą się.

§6. Informacja o promocji.
1.
Wszelkie informacje o promocji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.
Wszelkie informacje o promocji znajdują się na stronie internetowej Organizatora.

§7. Zwrot i wymiana towaru zakupionego w trakcie promocji
1.
Dopuszcza się możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat na zasadach Regulaminu Zwrotów sklepu internetowego MMDadak z zastrzeżeniem punktu 2.
2.
W przypadku zwrotu produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, zwracana jest tylko i wyłącznie wartość produktu widniejąca na paragonie.

§8. Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.mmdadak.com

2.
Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

3.
W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 221. Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.