40 zł na pierwsze zakupy ! | Ubrania dla dzieci MMDadak

Zarejestruj się w naszym sklepie. Po dokonaniu rejestracji otrzymasz kupon elektroniczny przesłany na adres Twojej e-poczty z kodem rabatowym.

Wpisz kod w trakcie składania zamówienia, a rabat zostanie automatycznie naliczony.
( w przypadku kopiowania treści kuponu z wiadomości email może wystąpić błąd z powodu przekopiowania spacji)

informacja 40 zł na pierwsze zakupy

Regulamin promocji rabat 40zł na pierwsze zakupy

§1.
Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa  w promocji „Rabat 40zł na pierwsze zakupy” zwanej w dalszej części „promocja”.

§2. Organizator promocji
Organizatorem promocji jest MMDadak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 96, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372600155, Regon: 241231840 KRS: 0000331994, e-sklep

§3. Kto może uczestniczyć w promocji
Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu Art. 221. Kodeksu cywilnego, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§4. Miejsce i czas trwania promocji.
Miejsce : sklep internetowy MMDadak pod adresem www.mmdadak.com lub zamiennie www.mmdadak.com/sklep.  Promocja trwa do odwołania. Zastrzegamy prawo zakończenia promocji z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§5. Zasady i warunki udziału w promocji
1.
Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona rejestracji w sklepie internetowym MMDadak i otrzyma kod rabatowy, na podany w procesie rejestracji adres mailowy, zgodnie z poniższymi punktami, ma możliwość skorzystania z promocji.
2.
Realizacja rabatu 40zł, możliwa będzie tylko i wyłącznie przy zakupach za min. 200 zł produktów z całego asortymentu sklepu internetowego.
3.
Opisany wyżej rabat przysługuje przy zakupach, podczas których przy dokonaniu zakupów on-line zostanie wpisany unikalny numer kodu w koszyku.
Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu.
Aby wykorzystać rabat należy w koszyku zaznaczyć -użyj kupon- i wpisać indywidualny numer kodu rabatowego, następnie kliknąć -zastosuj kupon rabatowy- wartość koszyka zostanie automatycznie przeliczona.  (W przypadku kopiowania treści kuponu z wiadomości e-mail może wystąpić błąd z powodu przekopiowania spacji)
4.
„Rabat 40zł” jest bonem do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym MMDadak w ciągu 15 dni od daty rejestracji w e-sklepie.
5.
„Rabat 40zł” nie jest środkiem płatniczym i nie jest wymienialny na gotówkę.
6.
Wartość otrzymanego rabatu rozkłada się na paragonie proporcjonalnie na wszystkie produkty, łącznie dając 40,00 zł. Promocja dotyczy zakupów wyłącznie przez sklep internetowy MMDadak na stronie www.mmdadak.com. Promocja nie dotyczy sklepów stacjonarnych MMDadak.
7.
Promocje wymagające wpisania kodu rabatowego nie łączą się.

§6. Informacja o promocji.
1.
Wszelkie informacje o promocji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.
Wszelkie informacje o promocji znajdują się na stronie internetowej Organizatora.

§7. Zwrot i wymiana towaru zakupionego w trakcie promocji
1.
Dopuszcza się możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat na zasadach Regulaminu Zwrotów sklepu internetowego MMDadak z zastrzeżeniem punktu 2.
2.
W przypadku zwrotu produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, zwracana jest tylko i wyłącznie wartość produktu widniejąca na paragonie.

§8. Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.mmdadak.com

2.
Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

3.
W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 221. Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


 

Nasi partnerzy:

Medesthetic centrum szkoleniowe kursy kosmetyczne i szkolenia kosmetologiczne