Zwroty/reklamacje | Ubrania dla dzieci MMDadak

Zwroty i reklamacje

  1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem)  na adres Sklepu Internetowego określony w § 2 ust. 1 lub na adres siedziby głównej lub poczty elektronicznej esklep@mmdadak.com lub info@mmdadak.com.  Koszty zwrotu towaru pokrywa kupujący.                                                                                                                   

Listownie na adres:

MMDadak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Komorowicka 96, 43-300 Bielsko-Biała

Prosimy o dopisek: reklamacja/zwrot sklep internetowy

Faxem : +48 338164253

  1. Reklamacje rozpatrywane są:

- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

  1. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji przez klienta niebędącego konsumentem jest protokół szkody sporządzony przez pracownik firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmii za wady towaru.

  2. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

Formularz reklamacyjny:

Odstąpienie od umowy :

 

Zmiany dotyczące wejścia w życie nowej ustawy z dnia 25 grudnia 2014.

Do dnia 24 grudnia 2014 podstawą reklamacji i zwrotu towaru była ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.). Od dnia 25 grudnia 2014 r. podstawą reklamcji i zwrotu ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).