Platforma rozstrzygania sporów ODR

Internetowe rozstrzyganie sporów. 

Szybki i wygodny system pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a sprzedającym.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

- Designed by Yoocart